ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2565 (15 ก.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
คู่มือการกักตัว ฉบับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่สังเกตอาการ 14 วันที่บ้าน และผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่บ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง) (7 ก.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (26 ส.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
คู่มือการกักตัวที่บ้านฉบับประชาชน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่กลับมาสังเกตอาการต่อที่บ้าน 14 วัน (24 มิ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 57048 ครั้ง
รายชื่อบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้รับการเสนอชื่อจากผู้รับบริการเป็นบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่อง ชมเชย "เป็นผู้ให้บริการที่ดี" ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 (29 เม.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 525 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด (Thai Stop Covid Plus) (18 มี.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
ประกาศ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (8 มี.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง (หมดเขต 5 มีนาคม 2564) (18 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 430 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 14 อัตรา (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2564) (29 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
ประกาศ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (11 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ (14 ธ.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 359 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และแขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (14 ธ.ค. 2563-28 ก.พ. 2564) (18 พ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
ประกาศ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (หมดเขต 26 ตุลาคม 2563) (26 ต.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (2 ต.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ประกาศ ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน" สำหรับข้าราชการเที่ยว 2 วันไม่นับวันลา (25 ก.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
ประกาศ ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (หมดเขตรับสมัคร 30 กันายายน 2563) (25 ก.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 21 อัตรา (หมดเขต 24 กรกฎาคม 2563) (14 ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 637 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 35 อัตรา (หมดเขต 30 กรกฎาคม 2563) (13 ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 1839 ครั้ง
ประกาศแจ้งผลการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2563 (22 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 517 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (19 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 901 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550-2, 02-521-6554 โทรสาร 02-521-0226, 02-986-1133
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข